Media

Här har vi samlat några av de artiklar och texter som beskrivit vårt arbete. 


Kabaré ger röst åt unga i förorten 
 – publicerad i DN 2014

Slutredovisning av projeketet “Unga Vox i förorten” (pdf)

Studie av Vox Pacis föreställning Från ökenblues till hiphop (Södertörns högskola)

Domprosten Hans Ulfvebrand skriver om Vox på temat “Tro möter tro”

Intervju med Vox Pacis grundare Gunilla Nordlund i Tidningen Kulturen

Religoner skapas i en speciell kontext i Tidningen Uppdrag Mission

Fredens röst utmanar  publicerad i Piteåtidningen 2008

Gunilla vill regissera fred – artikel i Piteåtidningen 2006

En mötesplats där hela världen ryms publicerat på Stockholms stifts webbplats 2016

Sköna stämmor för freden – Svenska Dagbladet 2008