Bli medlem

Vox Pacis – Fredens Röst, är en religiöst och politiskt obunden förening som bildades 2006. Syftet är att musikaliskt, konstnärligt, teatralt, interkulturellt och interreligiöst arbeta för fred och försoning i världen.

Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda personer, sammanslutningar och företag som erlagt fastställd medlemsavgift. 

Medlemsavgiften för år 2020 är fastställd till:

  • 200 kr för enskild medlem
  • 350 kr för medlemspar 
  • 100 kr för medlem under 18 år i familj där fler är medlemmar
  • 1500 kr för företag och organisationer

Var med och stöd kulturellt fredsarbete över gränser!
Sätt in aktuell summa på Vox Pacis PG: 30 03 30 – 8.  
Uppge namn, adress  och gärna e-postadress vid betalning.

 

   ”Mänskligheten är en enda människa.  Om hon lider, lider alla” 

     Saadi Shirazi