Vox Pacis- fredens röst

VP-Symboler-band_2-3

Vox Pacis syfte är att musikaliskt, konstnärligt, interkulturellt och interreligiöst arbeta för fred och försoning genom musikaliska och konstnärliga uttrycksformer nationellt och internationellt .

Vox Pacis ska sprida och främja intresset för kulturella och andliga möten för samförstånd och dialog, samt verka i därtill knutna verksamheter och nätverk.

Vox Pacis bildades 2006 och har producerat ett stort antal festivaler, konserter, föreställningar, utställningar, kurser och workshops. En verksamhet som omfattat barn, ungdomar och vuxna från femton olika kulturer och all de stora världsreligionerna. Under de senaste åren har Vox Pacis insatser inriktats på att, i än högre grad än tidigare, involvera och engagera ungdomar från Stockholms förorter.