Styrelsen

Styrelsens sammansättning - verksamhetsåret 2018-2019

Gunilla Nordlund – ordförande/konstnärlig ledare  -   ansvarig för Nyhetsbrev och Hemsidan
Aron Schoug – vice ordförande -  ansvarig för kontakten med Studieförbund, Facebook, flyers och data
Eva Abrahmsén – sekreterare, medansvarig för ekonomi, ingår i filmgruppen 
Ingrid Widén – ledamot, ansvarig för medlemsregistret, ingår i filmgruppen

Lotta Melanton –  suppleant, ingår i filmgruppen och lokalansvarig
Moa Nordin, suppleant

Marie Aspén  – extern ekonom och ansvarig för bokföring, adjungerad
Anders Lindblom – revisor
Sten Jensen – revisor suppleant

Övriga
Yvonne Abrahmsson – ingår i filmgruppen, adjungerad
Martina Croner – webbansvarig, adjungerad
Martin Skoog – foto/layout, adjungerad
Sten Jensén – webkonsult, layout/affisch, adjungerad
Gudrun Vahlquist, behjälplig med ansökningar och översättningar, adjungerad 

Vem är hjälte? Inte den som segrat över sin fiende, utan den som förvandlar sin fiende till sin vän. 

                                                                                                      Judiskt ordspråk