Bakgrund

Vox Pacis – Fredens Röst, uppstod 2006 ur en önskan att finna kulturella och andliga möten för samförstånd och dialog. Initiativtagare var regisören Gunilla Nordlund.

Ett fredskantat med över 300 artister från hela världen och från alla världsreligioner skulle komma till Sverige för att under några veckor repetera på Skeppsholmen i Stockholm inför vår stora premiär i Gyllene salen, Stockholms Stadshus. Målet var konstnärligt och musikaliskt innovativt. Fred istället för krig. Var detta möjligt för en organisation som inte hade existerat före 2006?

Vox Pacis föddes ur en önskan att finna kulturella & andliga möten för samförstånd och dialog.

Efter alla inflammerade konflikter som hänt och fortfarande händer på vår jord, och som då accentuerades av ”Muhammedteckningarna”, hade tanken börjat gro: kan kulturella möten bygga broar in till människors hjärtan, så att vi kan gå bakom det yttre höljet och finna nya öppningar som förenar och inte skiljer oss åt? Kan det djupast heliga inom varje kultur och människa möta heligheten hos ”Den Andre”?

Gunilla Nordlund är konstnärlig ledare och ordförande i Vox Pacis

Gunilla Nordlund tog frågan vidare och tillsammans med ett antal likasinnade bildades föreningen Vox Pacis. Syftet var att försöka åstadkomma ett stort uppmärksammat fredsprojekt där representanter för världens stora religioner samlades för att uppträda tillsammans och gemensamt uppföra en fredskantat; ”A Challenge to Humanity”.

Vi vill med teaterns, konstens och musikens hjälp  finna vägar som öppnar och inte stänger. Om olika röster och körer kan mötas på ett fysiskt och metafysiskt plan och göra det omöjliga möjligt, då har vi nått en liten bit på vägen.

Tanken är musikaliskt och idémässigt utmanande. Hur kan man musikaliskt väva samman rösters och körers olika traditioner utan att någon av dem dominerar på den andres bekostnad? Hur skapas mirakel? Kan särart och enighet förenas? Detta vill vi undersöka – och förverkliga.

vykort

Fredsljus tänds av kyrkoherde Hans Ulfvebrand och den tibetanska operaartisten Samten Dhondup. Vox Pacis första Festival invigs i Sofia kyrka, 2008

Röster om "A Challenge to Humanity"

”När Vox Pacis fredskantat skulle beställas kändes det viktigt att ge uppdraget åt en kvinnlig tonsättare. Ylva Q Arkvik tillfrågades. Hon accepterade. Arbetet började med att vi tillsammans undersökte olika musikaliska uttryck från skilda kulturer och traditioner. Timmar av lyssnande och många möten avverkades innan vi kom fram till ett urval. Det var inte helt enkelt, många grupper valdes bort, fast de var minst lika bra, men hela världen kunde inte rymmas inom Vox Pacis ramar. Vi blev tvungna att välja. Efter månader av research togs arbetet över av tonsättaren själv i samarbete med författaren Sigrid Kahle. Verket skapades långsamt fram och har sedan studerats in av dirigenten Jonas Dominique”. Gunilla Nordlund

Sigrid Kahle

”Uppdraget har varit roligt, men lite av en utmaning. Det har varit speciellt, eftersom idén var att världens alla största religioner skulle samlas som en enhet i både text och musik. Jag har lyssnat mycket på de olika traditionernas musik. Det är också det största verk jag gjort hittills. Det är ju över tvåhundra sångare och musiker som medverkar.”
Ylva Q Arkvik

Ylva Q Arkvik