Sigrid Kahle

Föreställningen LIV dedicerar vi till Sigrid Kahle, född 1928 i Paris. Författare, skribent, filosofie hedersdoktor, världsmedborgare och Vox Pacis ”grandmother”

Redan i ett tidigt skede kom Sigrid att få stor betydelse för Vox Pacis framväxt, både genom sin gedigna kunskap om världsreligionernas olika källor men också genom sitt omfattande konstnärliga arbete runt om i världen. 

Hon var en kosmopolit och vandrerska, både bokstavligt och mentalt. Sigrid blev en stor inspirationskälla och författare till vår första stora kantat A Challenge to Humanity där essensen av världsreligionernas budskap sammanfattades på ett tydligt sätt även för icke initierade. 

Nyårnatten 2013 gick Sigrid Kahle bort. Hon lämnade ett tomrum efter sig - men Vox fortsätter i samma anda och i konstnärlig form ställa frågan: Vad krävs för att jorden ska bli en positiv plats för människor att leva, växa och verka på? Frågor som Sigrid Kahle förtjänstfullt initierade.

Sigrid_Karl-Göran

Carl-Göran Ekerwald och Sigrid Carle

Alla människor har ett hjärta - om vi rör vi det ska de förstå
Sigrid Kahle

Sigrid Kahles far var den berömde orientalisten, professorn och akademiledamoten H.S Nyberg, en av de främsta i världen på persisk litteratur, språk och kultur. Osökt har trådarna länkats samman i Vox Pacis.  Anis Moin, iransk/persisk artist var den som först la fram idén om att göra något om Mänskliga Rättigheter. Hon översatte även mindre delar till persiska som ska sjungas med en orientalisk tonklang. Plötsligt satt vi på en kunskapsbank när det gäller persisk musik och kultur: från fadern Nyberg – över dottern Sigrid – till Anis Moin, Vox artist. Trion har utvecklats till kvartett och kommit  även att inkludera Carl-Göran Ekerwald författare, Persienkännare och Sigrid Kahles livspartner de sista åren. Carl-Göran ingår som sakkunnig i projektet LIV. Cirkeln är sluten.

 

Kärlekens ljus är inte som andra ljus- det är ljus inuti ljus, inuti ljus
Jalal Ud-din Rumi

Skärmavbild 2016-06-21 kl. 20.10.56

H.S Nyberg och Anis Moin